GROW – RETAIL EXPANSION SOLUTIONS- CONSULTORA QUE OFEREIX SOLUCIONS PER L’EXPANSIÓ DEL SECTOR DEL COMERÇ DE VENDA AL DETALL

GROW – Retail Expansion Solutions – és una consultoria d’expansió comercial, on li busquem, analitzem, valorem i negociem el lloguer i/o compra de locals comercials, parcel•les comercials i sòl comercial que es requereixin per al seu procés d’expansió de comerç detallista recomanant sempre les millors ubicacions comercials existents en el mercat i àrea d’influència sol•licitada. Així mateix col•laborem en l’obtenció dels permisos i llicències necessaris davant dels organismes oficials per a l’obertura de nous establiments.

El nostre àmbit d’actuació és tota Espanya, disposant d’oficines pròpies a Barcelona i Madrid, i amb oficines col•laboradores a la resta del territori espanyol.

Som especialistes en fer créixer el seu comerç, mitjançant processos de creixement orgànic, amb l’obertura de nous establiments comercials. Actuem d’acord amb el seu pla d’expansió, proposant sempre les millors ubicacions comercials existents al mercat d’acord a la seva tipologia de comerç o servei i més adequat al seu programa comercial i a les necessitats dels seus clients. Realitzem estudis de mercat, analitzem l’entorn de les implantacions proposades i els seus competidors, negociem els contractes de lloguer o de compra i col•laborem i assessorem sobre les llicències necessàries per tal d’obrir els establiments comercials necessaris per a la seva expansió i creixement. Participem en tot el procés d’expansió, des de la localització del nou punt de venda fins a l’obertura de la nova botiga.

Com a consultoria d’expansió comercial, el nostre servei va adreçat tant a comerços particulars que volen créixer obrint nous establiments comercials com a cadenes comercials i grups de franquícies en procés d’expansió comercial. Així mateix, els nostres serveis d’expansió comercial els adaptem a qualsevol tipus de format de botiga sol•licitat per els nostres clients, tant sigui en format de local comercial o bé de parcel•les comercials i de sòl comercial, ajustant-nos a les dimensions adequades per a cada establiment i tipus de comerç.

GROW - Retail Expansion Solutions - es el seu prescriptor de localització de nous punts de venda per al futur creixement de les seves botigues i comerços. Aportem tota la nostra experiència i coneixements, i recomanem només les millors ubicacions per a la seva tipologia de comerç o servei per tal de garantir l’èxit de les noves obertures d’establiments comercials. En definitiva, GROW ÉS EL DEPARTAMENT D’EXPANSIÓ DE LA SEVA EMPRESA.

 

 
WEB Design