Els principis i els valors configuren la base de la nostra cultura corporativa i són, a més de la nostra guia d’actuació, el criteri de selecció principal que apliquem rigorosament a l’hora de seleccionar els nostres equips i col·laboradors:

 Sentim passió pel retail, som enormement clars en les propostes, entusiastes, curiosos, creatius, desafiants, molt centrats i, certament addictes al RETAIL.


El nostre compromís amb els interessos dels clients és la nostra prioritat principal,
i aconseguir que els clients assoleixin els objectius és la nostra raó de ser.


Creiem que el talent és innat i que es desenvolupa amb el temps ben usat, però sobretot, que té molt a veure amb allò que ens apassiona. A GROW gaudim amb la feina, amb la missió i amb la visió de companyia que volem desenvolupar.


Perseguim l’excel·lència, el rigor i la qualitat. Busquem superar les expectatives dels clients en tot allò que fem.


Les nostres accions i recomanacions es caracteritzen per una visió realista i pragmàtica, per la qual cosa la transparència i l’interès dels clients prevaldran sobre altres criteris que no persegueixin garantir la millor recomanació per als seus interessos. Aportem visió externa, independent i amb criteri.      


Invertim en la creació i el desenvolupament de relacions a llarg termini, basades en la confiança i l’aportació mútua de valor, tant amb els clients i partners, com amb les persones que formen part del nostre equip.    


El nostre enfocament és PROACTIU i EMPRENEDOR. Si, en qualsevol moment, pensem que alguna cosa s’ha de fer d’una altra manera per millorar-ne el resultat, ho proposarem, deixant en segona instància un altra mena d’interessos.


Creiem que cal saber trobar un equilibri entre el rigor i la fermesa en els nostres plantejaments i recomanacions, però que cal ser flexibles quan la situació ho requereix, actuant de manera visible o discreta, segons sigui el cas. Ens sabem adaptar amb flexibilitat a les diferents situacions i rols que hem d’exercir en pro dels interessos dels clients.


Creiem que l’excel·lència és una fita personal, i que els resultats extraordinaris són, en la major part dels casos, fruit d’una feina en equip en què cada individu aporta el millor d’ell mateix. Per això fomentem les bases per a un veritable treball en equip, tant en els nostres processos interns com en els dels nostres clients, partners i col·laboradors. Per aquest motiu, fixem les bases per a un autèntic treball en equip, tant entre nosaltres i el nostre networking de col·laboradors com amb els equips de les nostres empreses clients.