La millor carta de presentació de GROW és la recomanació dels nostres clients, que suposa el vector principal del nostre desenvolupament. La major part dels nostres projectes són fruit de recomanacions de clients anteriors. En síntesi, els principals motius que ens diferencien i que configuren la nostra oferta de valor són els següents:


 * Especialització en RETAIL
* Objectivitat i claredat
* Responsabilitat
* Talent
* Rigor
* Integritat i independència de criteri 
* Iniciativa
* Flexibilitat
* Treball en equip


Desenvolupem metodologia ad hoc quan cal, amb un enfocament en funció
de les necessitats del projecte.


La major part de l’equip ha desenvolupat un lloc molt rellevant de les seves carreres professionals amb èxit i en llocs directius de diverses companyies del sector de retail i immobiliari. Això ens permet identificar-nos amb els clients pel fet d’haver estat durant anys “al mateix costat de la taula” i haver hagut d’afrontar situacions, processos de decisió i riscos similars. Per això, aconseguim mimetitzar-nos amb les seves preocupacions i interessos des de la perspectiva del rigor, la integritat i la independència de criteri com a assessors externs.


Aportem un alt valor als nostres clients mantenint una ràtio valor/preu que s’adapti a les seves necessitats.