En molts casos, encara que els nostres clients tenen un coneixement profund del seu negoci i del seu sector, vénen a nosaltres perquè no disposen de la metodologia concreta per implementar ordenadament el seu pla d’expansió, del coneixement explícit del sector immobiliari, del temps o de l’assignació de prou recursos per emprendre els projectes.      
                 
Addicionalment, la nostra col·laboració aporta una potent visió externa i independent que, en molts casos, constitueix una bona part del valor aportat.    
                          
També contribuïm a aconseguir que les organitzacions dels nostres clients evolucionin: creixin, es transformin, s’adaptin, enfoquin i dirigeixin millor els esforços per al creixement orgànic.             


 
Col·laborem en l’elaboració i/o el desenvolupament del Pla d’Expansió dels nostres  clients.

Busquem i seleccionem les millors ubicacions seguint les directrius definides per el Pla d’Expansió.

Negociem les condicions del contracte de lloguer/compravenda de nous emplaçaments amb les millors condicions possibles per els nostres clients.


Realitzem i analitzem la valoració del “mercat potencial” d’una determinada ubicació. Participem en la definició estratègica de la tipologia d’ús comercial per a una determinada ubicació. L’analitzem i recomanem sobre el sector de l’operador, tamany i format necessari per a la selecció de la formula comercial més exitosa.


A partir de l’estudi de mercat i valoració del “mercat potencial”, estudiem la viabilitat en base a la rendibilitat del projecte sobre un escenari del curt i mig plaç.


Gestionem i negociem l’obtenció de llicències comercials amb els Organismes Comercials, facilitant la seva obtenció en el mínim temps possible per tal de millorar la rendibilitat futura del nou negoci.    


Col·laborem amb grups inversors especialitzats en operacions de compravenda i leaseback del sector retail.


Realitzem valoració tècnica d’immobles i parcel·les per a usos comercials. Participem en la gestió urbanística amb els Organismes Oficials per a desenvolupar Zones Comercials.

Facilitem i assessorem el llançament al mercat de nous models o formats de botiga. Assessorem en la definició de criteris comercials de localització de RETAILERS amb voluntat o necessitat d’incrementar el seu volum de vendes, augmentar la seva notorietat o incrementar la rendibilitat global del seu negoci de retail.

Auditem condicions i rendes dels seus contractes de lloguer amb la fi d’augmentar la seva rendibilitat via renegociació de les seves condicions de contracte actuals. Promocionem l’anàlisi per al diagnòstic i la decisió de mesures d’acció en situacions atípiques o adverses, com baixades de vendes, pèrdua de quota de mercat, reestructuracions, fusions, adquisicions, etc.